terapia@kochanowska.eu                    UMÓW WIZYTĘ

regulamin

RODO – Klauzula Informacyjna
Gabinetu Psychoterapii Online

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rade (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

● Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Karolina Kochanowska prowadząca własną działalność z siedzibą w Barcelonie, carrer Girona 52
W sprawach związanych z Pani/Pana danymi, w tym realizacji swoich praw proszę kontaktować się na adres e-mail: terapia@kochanowska.eu

● Dane będą przetwarzane celem świadczenia usług psychologicznych i psychoterapeutycznych (konsultacja psychologiczna, interwencja kryzysowa,
psychoterapia,) na podstawie umowy (artykuł 6 RODO ust.1b) – dane zwykłe tj. imię i nazwisko, numer telefonu, ewentualnie adres e-mail, login lub ewentualnie na potrzeby klienta (wystawienie rachunku lub zaświadczenia o korzystaniu z pomocy psychologicznej), adres zamieszkania czy numer pesel; i/lub na podstawie zgody (artykuł 9 RODO ust. 2a) – dane wrażliwe tj. dane o stanie zdrowia, leczeniu farmakologicznym, pochodzeniu, rodzinie, pracy, itp.; i/lub żywotnego interesu klienta (artykuł 9 RODO ust. 2c).

● W celu prawidłowej realizacji usług Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane (na podstawie umów powierzenia) następującym podmiotom:
– księgowej – w razie konieczności wystawienia rachunku
– bankowi – w razie opłat w formie przelewów bankowych
– hostngowi – w razie kontaktu e-mailowego
– portalowi społecznościowemu facebook – w razie kontaktu poprzez fan page
– innym komunikatorom – w razie kontaktu poprzez www
– superwizorowi – w przypadku potrzeby poddania superwizji procesu terapeutycznego.

● Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

● Dane osobowe przetwarzane będą w okresie niezbędnym do realizacji Państwa obsługi oraz w zgodzie z wymogami prawa.

● Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Prawo dostępu do treści swoich danych nie dotyczy notatek własnych terapeuty.
Są one chronione tajemnicą przedsiębiorstwa i służą one wykonawcy usługi do jej rzetelnej realizacji.

● Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność w prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

● Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

● Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek w przypadku ich niepodania nie będziemy w stanie świadczyć Państwu usług.

● Nie podlegają Państwo zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Adres

carrer Casanova 46, 3º ,1a, Barcelona

Telefon
+34 633593804